Vi arbeider målrettet for vekst og utvikling

Plantasjen, Hvam

Plantasjens flaggskip sto ferdig i 1998, på den samme tomta der den første Plantasjen-butikken åpnet den 17. april 1986. Plantasjen ligger side om side med Maxbo på Hellerudsletta, med meget god eksponering mot E6.

Tomten på 22 daa. ved siden av Plantasjen er regulert til plasskrevende handel, og står ledig. Ta kontakt for mer informasjon.