Vi arbeider målrettet for vekst og utvikling

Historikk

Vår historie er våre prosjekter

Rimfeldt Eiendom AS har over lang tid utviklet næringsbygg/-områder og boligkomplekser.
Dette er en oversikt over noen av våre gjennomførte prosjekter som ikke lenger er i vårt eie.