Vi arbeider målrettet for vekst og utvikling

Om oss

Rimfeldt Eiendom ble etablert i 2006

Rimfeldt Eiendom AS administrerer selskapene som er tilknyttet konsernet, i tillegg til at kompetanse blir tilført gjennom eierskapet og styreposisjoner.

Gjennom våre selskaper og prosjekter har vi opparbeidet kjernekompetanse på følgende områder:
• Eiendomsutvikling
• Bydelsutvikling
• Nybygg spesialtilpasset leietaker(e)

Konsept:
I konsernets selskaper er flere eiendommer utviklet fra å være råtomter til å fungere som samfunnsbyggende næringsarealer, som tilfører kommuner arbeidsplasser og innbyggere. Konseptet bygger på å etablere forbindelse med en leietaker som har behov for lokaler med optimal beliggenhet, og som tilfredsstiller leietakerens funksjonskrav. Rimfeldt Eiendom skal fremstå som en særdeles attraktiv og profesjonell samarbeidspartner. Bygningsmassen i konsernet har langsiktige og solide leietakere innen privat sektor, som representert i handelsparkene, og offentlige leietakere, bl.a. representert av Tinghus, Politi- og Tollkammer.