Byporten, Kongsvinger

Langs den nye E16, Kongsvingers hovedinnfartsåre, prosjekteres et helt nytt utviklingsområde. Vi arbeider målrettet for vekst og utvikling i Kongsvinger, og ønsker å etablere handelsområder der befolkningen kan gjøre daglige innkjøp, gjennomreisende kan stoppe innom, og ikke minst: skape nye arbeidsplasser.

Reguleringsplanen Stømner Næringsområde er for tiden under behandling. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av næringsbebyggelse i området, i tråd med gjeldende kommunedelplan. Området vil bli regulert til industriformål, kontor og handel med plasskrevende varer.