Byporten, Kongsvinger

Langs den nye E16, Kongsvingers hovedinnfartsåre, prosjekteres et helt nytt utviklingsområde. Vi arbeider målrettet for vekst og utvikling i Kongsvinger, og ønsker å etablere handelsområder der befolkningen kan gjøre daglige innkjøp, gjennomreisende kan stoppe innom, og ikke minst: skape nye arbeidsplasser.

Området er regulert til industriformål, veiserviceanlegg, lager/logistikk, kontor og handel med plasskrevende varer.