Næringstomt ved E6, Berger

På Berger i Skedsmo kommune har vi en tomt på ca. 19.000 m2 med svært god eksponering mot E6. Tomten er nærmeste nabo til det nye Pon-Cat Campus. Eiendommen er ferdig regulert og klar til utbygging. Ta kontakt.