Østerdalsporten, Elverum

Østerdalsporten AS eier et område vest for Elverum sentrum på ca. 270 daa. ferdig regulert til næringsformål.

Området ligger meget godt lokalisert i forhold til den nye RV3/25.

Eiendommen eies av Østerdalsporten AS. Dette selskapet er deleid av Rimfeldt-konsernet sammen med bl.a. Coop Innlandet SA.

Ledige tomter for nybygg. Ta kontakt med Karl Erik på tlf. 90 85 23 21.